CENTRA I SCHRONISKA

O PROJEKCIE

Projekt pod nazwą „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” o wartości 2 mln złotych, którego wnioskodawcą w imieniu Gminy Miasto Szczecin jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA” uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w Urzędzie Miasta Szczecin przy obecności Prezydenta Miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka, Konsula Honorowego  Królestwa Norwegii w Szczecinie Pana Jana Antoniego Kubiaka, Prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Polskich Schronisk Młodzieżowych Panią Marię Syrek oraz Dyrektora SSM „ Cuma” w Szczecinie Pana Zbigniewa Jakobsche. Członkiem Komitetu Honorowego Projektu został Pan Henryk Gołębiewski - Prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

 

CELE PROJEKTU

Projekt, którego realizację zaplanowano w latach 2014-2015 ma na celu wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji odnośnie powiązań między różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu. Ponadto projekt skupiać się będzie na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie rozwoju postaw proekologicznych. Projekt przewiduje m.in.:

  • pakiet materiałów dydaktycznych pt. "Poznaj Schroniska Bioróżnorodności",
  • cykl ogólnopolskich szkoleń, warsztatów i seminariów przyrodniczych dla młodzieży i nauczycieli pt. "Zielone Schroniska", "NATURA 2000",
  • Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON  "Schroniska Bioróżnorodności"
  • konkursy ekologiczne i fotograficzne dla dzieci i młodzieży - "Moja miejscowość to zielony punkt", "Pstryk Natura"
  • cykl wycieczek przyrodniczych: pieszych i rowerowych,
  • akcje środowiskowe.

 

ODBIORCY

Porozumienie na rzecz działań ekologicznych z funduszy norweskich to projekt ogólnopolski, którego odbiorcami będą przede wszystkim dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe m.in.: nauczyciele, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych. W skład bezpośredniej grupy docelowej wchodzą dzieci, młodzież, studenci uczelni wyższych a także osoby odpowiedzialne za jakość i skuteczność edukacji. Pośrednią grupę docelową stanowią przedstawiciele regionalnych instytucji, mieszkańcy Szczecina i okolic. Wszelkie działania edukacyjne w ramach projektu będą realizowane w oparciu o bazę schronisk młodzieżowych i szkolnych schronisk młodzieżowych. Projekt jest innowacyjnym spojrzeniem na możliwości edukacji ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą z wykorzystaniem bazy szkolnych schronisk młodzieżowych. Przewiduje się, że w projekcie w ramach jego różnorodnych działań uczestniczyć będzie ok. 40 000 osób.

 

MAPA SCHRONISK

Schroniska Bioróżnorodności:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świnoujściu

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie Filia w Zakopanem

- Schronisko Młodzieżowe PTSM „Oleandry”  w Krakowie

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena”  w Osiecznej

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Fala”  w Pobierowie

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Tadeuszówka”  w Połczynie Zdroju

- Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hanka”  w Poznaniu

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie 

 

Centra Bioróżnorodności:

- Centrum Informacji Turystycznej i Przyrodniczej Lasów Miejskich Szczecina

- Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe Zdroje

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

 

www.centraischroniska.pl

 

W dniach 6-10 lipca w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Koninie mieliśmy przyjemność gościć uczestników projektu "Centra i Schroniska Bioróżnorodności". Młodzież ze Szczecina i niemieckiego Waren szybko znalazła wspólny język i bardzo chętnie zaangażowała się w projekt. Podczas pobytu nasi goście odwiedzili m.in. Kopalnię Soli w Kłodawie, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Zamek w Ciążeniu oraz konińską Starówkę. Dodatkową atrakcją był rejs statkiem i możliwość poznania kuchni ochweśnickiej. Oczywiście był czas również na relaks i wspólną zabawę na świeżym powietrzu. Na pamiątkę każdy z uczestników otrzymał koszulkę, pakiet materiałów dydaktycznych oraz certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Z tego miejsca załoga SSM w Koninie wraz z Kierownikiem składa serdeczne podziękowania uczestnikom,opiekunom oraz wszystkim osobom i instytucjom za pomoc w realizacji tego pięknego przedsięwzięcia

DZIĘKUJEMY!!!

GALERIA