Klasztor o. Franciszkanów-Reformatów

kosciol_reformatowKlasztor o. Reformatów usytuowany jest na stoku doliny rzecznej, ponad ul. Kolską. Został ufundowany w 1631 roku. Pierwotny drewniany kościół klasztorny spłonął 1661. na jego miejsce wybudowano w 1727 r. obecną świątynię. Przylegający do kościoła klasztor wybudowano 1733 roku. W kościele znajdują się trzy późnobarokowe ołtarze z poł XVIII w. zrekonstruowane po 1945 roku z ocalałych szczątków.