Kościół św. Andrzeja Apostoła

kosciol_sw_andrzeja_w_goslawicachKościół zaliczany do najcenniejszych zabytków polskiej architektury gotyckiej, wybudowano na początku XV wieku. Zbudowany na planie krzyża greckiego, którego ramiona tworzą: nawa główną (ośmioboczna, z unikalnym sklepieniem palmowym na centralnie ustawionej kolumnie); kaplice od północy i od południa (ze sklepieniem gwiaździstym); kruchta (również ze sklepieniem gwiaździstym). Prezbiterium posiada sklepienie gwiaździste, którego każde żebro opiera się na wsporniku w kształcie tarczy herbowej (herby okolicznych rodów). W kościele znajduje się także renesansowa chrzcielnica z XV wieku.