Kościół św. Bartłomieja w Koninie

Kościół św. Bartłomieja w starej części KoninaKościół św. Bartłomieja w Koninie (konińska fara) wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku. Budowla gotycka, murowana, trójnawowa o układzie bazylikowym. Przy prezbiterium XV-wieczna gotycka kaplica. Ołtarz główny w stylu neogotyckim, ołtarze w bocznych nawach barokowe. W prezbiterium wczesnobarokowy nagrobek marszałka koronnego i starosty konińskiego – Stanisława Przyjemskiego.Cennym zabytkiem jest późnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z XVI wieku. W kruchcie bocznej gotycka kropielnica. W północnej skarpie wmurowany jest krzyż kamienny z piaskowca - jeden z kamieni milowych wytyczających szlak z Kruszwicy do Kalisza.