Przewodnik informacyjno-turystyczny

Ratusz

Ratusz w KoninieStoi przy niewielkim palcu przy rozwidleniu ulic 3 Maja i Wiosny Ludów. Jego gotycki poprzednik spłonął w 1707 roku. Jest to dwukondygnacyjny klasycystyczny budynek, wzniesiony na planie trapezu. Nad gmachem góruje drewniana wieża zegarowa wybudowana w 1829 roku. Na zapleczu w poł XIX w. wybudowano dawne jatki – obecnie przebudowane na potrzeby Rady Miasta Konin.

Dom Zemełki

Dom ZemełkiPołożony jest u zbiegu Placu Wolności z ulicą Wiosny Ludów. Zręby tej budowli sięgają renesansu, kiedy Jan Zemełka wzniósł tutaj dom ofiarowany konińskim misjonarzom. Przez wiele lat był to jedyny w mieście - obok kościoła i zamku- budynek murowany. Wielokrotnie niszczony i odbudowywany stał się w XIX w.

Kościół św. Andrzeja Apostoła

kosciol_sw_andrzeja_w_goslawicachKościół zaliczany do najcenniejszych zabytków polskiej architektury gotyckiej, wybudowano na początku XV wieku. Zbudowany na planie krzyża greckiego, którego ramiona tworzą: nawa główną (ośmioboczna, z unikalnym sklepieniem palmowym na centralnie ustawionej kolumnie); kaplice od północy i od południa (ze sklepieniem gwiaździstym); kruchta (również ze sklepieniem gwiaździstym).

Zamek w Gosławicach

Budowę zamku w Gosławicach rozpoczęto około roku 1418 na życzenie poznańskiego biskupa Andrzeja Łaskarza. Była to typowa nizinna rezydencja feudalna, przystosowana do obrony przy użyciu broni palnej. Aż do schyłku XVIII wieku historia warowni nie jest bliżej znana. W 1772 roku obiekt stał się własnością Jadwigi Łąckiej i wtedy już jego kondycja nie była najlepsza.

Słup Romański

slup_milowy_koninSłup Romański został postawiony 1151 roku. Pierwotnie słup stał na placu Zamkowym (zwanym Garncarskim), od 1828 roku stoi na skwerze przy kościele św. Bartłomieja. Wyznacza on połowę drogi z Kruszwicy do Kalisza i jest on uznawany za najstarszy znak drogowy w Polsce. Wykonany z piaskowca brzezińskiego, o wysokości 252 cm.

Obiekty Sportowe

Konin oferuje nowoczesne i dobrze wyposażone obiekty sportowe, w których można uprawiać wiele dyscyplin. Obok futbolu, kolarstwa i pilki ręcznej są tu wyjątkowo dobre warunki do rowoju szermierki, koszykówki boksu, pływania, a także bardziej elitarnych jak żeglarstwo, tenis czy jeżdziectwo.

W mieście znajduja sie : 2 kryte baseny, 4 kąpieliska, 3 stadiony, 3 hale sportowe, pawilon szermierczy, stadion lekkoatletyczny i zespół kortów tenisowych. Głównym administratorem obiektów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

 

Ośrodki Kultury

Miasto Konin posiada wiele instytucjii i organizacjii zajmujacyh sie upowszechnianiem kultury i wpsieraniem twórców. Tradycje kulturalne kształtują przedewszystkim Miejska Biblioteka Publiczna i Koniński Dom Kultury, które proponują bogatą ofertę imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki. Placówki te prowadzą impresariat artystyczny, organizują imprezy kulturalne o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Konin

Herb_Miasta_KoninKonin położony jest we wschodniej Wielkopolsce, ok. 100 km na wschód od Poznania i 200 km na zachód od Warszawy.Siedziba powiatu grodzkiego i ziemskiego, liczy około 90.000 mieszkańców. Leży nad Wartą, w miejscu gdzie rozpoczyna się kanał Ślesiński, zwany dawniej kanałem Warta-Gopło.