Muzeum Okręgowe – zamek w Gosławicach

Budowę zamku w Gosławicach rozpoczęto około roku 1418 na życzenie poznańskiego biskupa Andrzeja Łaskarza. Była to typowa nizinna rezydencja feudalna, przystosowana do obrony przy użyciu broni palnej. Aż do schyłku XVIII wieku historia warowni nie jest bliżej znana. W 1772 roku obiekt stał się własnością Jadwigi Łąckiej i wtedy już jego kondycja nie była najlepsza.
Po przejęciu majątku przez Kwileckich na początku XIX wieku został on częściowo rozebrany i wszedł w skład zabudowy folwarku. Przywrócony do życia po odbudowie w latach 80-ych XX wieku zamek pełni obecnie funkcje muzealne. We wnętrzach urządzono ekspozycję muzealną (malarstwo polskie, fotografie, biżuteria, lampy naftowe), a na zewnątrz wystawiono stare żydowskie płyty nagrobne i kule armatnie.

Przewiń do góry